ประกาศรับสมัครงาน

มาร่วมงานกับเรา Mine Transport BR ทีมงานมืออาชีพ

Job เจ้าหน้าที่จัดรถขนส่ง

หน้าที่ : ประสานงานในการเข้า-ออกพื้นที่ระหว่างประเทศ

อัตรา : 4 คน

เงินเดือน : 13,000 บาท

สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหตุ , ประกันสังคม และ โบนัส

คุณสมบัติ : ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใช้ E-mail ในการติดต่อสื่อสารได้ มีคุณธรรมและจริยธรรม อดทนต่อแรงกดดัน ทั้งภายในและภายนอก

Job เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า

อัตรา : 2 คน

เงินเดือน : 12,000 บาท

สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหตุ , ประกันสังคม และ โบนัส

คุณสมบัติ :ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อดทนต่อแรงกดดัน ทั้งภายในและภายนอก

Job เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

อัตรา : 8 คน

เงินเดือน : 15,000 บาท

สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหตุ , ประกันสังคม และ โบนัส

คุณสมบัติ :ขยัน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อดทนต่อแรงกดดัน ทั้งภายในและภายนอก

วิธีการสมัครงาน

  1. ส่งใบสมัครทาง E-mail
  2. สมัครด้วยจนเอง

วันและเวลา เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น. หยุดวันอาทิตย์