สิ้นสุดตำนานเหมืองแร่อัครา แห่งนครพิจิตร

การทำทองคำครั้งสุดท้ายแห่งนครชาละวัน เมืองพิจิตร เหมืองแร่ทองคำอัครา ที่มีการดำเนินการขุดหาแร่ทองคำตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2544 คลอบคลุมบริเวณ 3 จังหวัดได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์ ตลอดระยะเวลาที่เปิดทำกิจการมายาวนานกว่า 15 ปี ได้รับการโจมตีจากกลุ่มผู้อนุรักษ์และชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ เนื่องจากการทำเหมืองนั้นได้ส่งผลกระทบต่อการใช่ชีวิตของชาวบ้าน และ สิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยล้อมให้เกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้นทุกปีๆ ที่ยังคงได้ทำเหมืองอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุกาณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดการประท้วง ร้องทุกข์  ร้องเรียน และ ฟ้องร้องในชั้นศาลมาโดยตลอดจนในที่สุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้หยิบยกคำสั่งกฏหมายมาตรา 44 สั่งให้เหมืองแร่ทองคำอัคราหยุดประกอบการ

หลังจากการประกาศจากทาง นายกรัฐมนตรี เหมืองทองคำอัครา ได้แจ้งต่อพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเหมืองทอง ว่าถึงเวลาในการสิ้นสุดของการดำเนินการกลอมโลหะทองคำ และ จะทำในชุดสุดท้าย 44 แท่งโดยที่แต่ละแท่งจะมีน้ำหนัก 1,300 กรัม เมื่อเสร็จสิ้นวิธีการดังกล่าวดังกล่าว จะทำการปลดพนักงานทั้งหมดพันคนอย่างเป็นทางการ