แร่คืออะไร สำคัญอย่างไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแร่เบื้องต้นอย่างง่ายๆ โดยที่แร่ คือ สารประกอบอนินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่ง แร่ต่างๆเหล่านั้นจะประกอบไปด้วย ถ่านหิน เหล็ก ยูเรเนียม ทอง เงิน รวมไปถึงน้ำมัน ถ้าจะให้กล่าวขยายความละเอียดที่ลึกกว่านั้น คือ แร่ต่างๆเหล่านั้นมีเนื้อของมวลแร่สม่ำเสมอทั้งยังมีรูปแบบโครงสร้างที่เป็นระเบียบตามสูตรเคมี ที่แน่นอนคงที่ โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบฟอร์มเป็น ผลึก หรือ เกรน ซึ่งอาจจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่มีก็ได้

ประโยชน์จากการใช้แร่

ในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปมีการนำเอาแร่มาใช่้ประโยชน์อย่างมากมาย โดยแบ่งหน้าที่ประโยชน์หลายๆด้าน ได้แก่ การนำเอาประโยชน์มาใช้ทางด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งหมายความว่าประเทศใดก็ตามที่มีแร่ธาตุต่างๆเป็นจำนวนมาก นำไปใช้แปร่รูปในการผลิตสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นนำเอาแร่โลหะเหล็กมาใช้ในด้านการสร้างอาวุธ ด้านการทำอุสาหกรรมอย่างรถยนต์และยานพาหนะในการคมนาคม ด้านอาคารบ้านเรือนในการสร้างเสาเข็ม เอาแร่ทองคำซึ่งมีมูลค่าสำหรับการแลกเปลี่ยน หรือ ทำเป็นเครื่องประดับ และ ยังเป็นประโยชน์ในด้านการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้จากการขุดแร่ ไปจนถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภค

แบ่งชนิดแร่สำคัญ

แร่กัมมันตภาพรังสี เป็น แร่ชนิดที่ให้พลังงานได้อย่างมหาศาล ( ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ) ทางด้านการแพทย์แร่โคบอลต์สามารถใช้รักษาโรคมะเร็ง และ ทางด้านอาวุธสามารถนำเอาไปสร่้างอาวุธระเบิดปรมาณู

แร่โลหะ เป็น แร่ตั้งต้นในการแยกส่วนผสมในการนำเอาโลหะนั้นมาถลุง ให้ได้เป็นแร่โลหะที่สำคัญอื่น เช่น เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก ทังสเตน แมงกานีส ฯลฯ

แร่อโลหะ เป็น แร่ที่ไม่มีโลหะผสมสามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยตรง แร่อโลหะที่สำคัญอื่น เช่น ฟลูออไรต์ ทรายแก้ว โปแตช เกลือหิน ฯลฯ

แร่มีค่า เป็น แร่ที่ถูกจัดให้เป็นแร่หรือหินที่สวยงาม นำมาเจียระไนตกแต่ง เพื่อทำเป็นเครื่องประดับ มีความทนทาน แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ 1 คือ เพชร และ พลอย นอกจากเพชรแล้วพลอยส่วนใหญ่จะถูกเอาไปเจียระไนถึงจะกลายเป็นอัญมณี กลุ่มที่ 2 คือ อัญมณีจากสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ไข่มุก ปะการัง และ อำพัน

แร่มลทิน เป็น แร่ที่ไม่เป็นที่ต้องการ โดยส่วนใหญ่จะถูกแยกออกจากแร่อื่นๆ

แร่พลังงาน เป็น แร่ที่ถูกใช้เป้นเชื้อเพลิงในการให้พลังงาน ได้แก่ ถ่านหิน หินน้ำมัน ยูเรเนียม ฯลฯ