Uranium Mine

ยูเรเนียมเป็นธาตุดลหะชนิดหนึ่ง ที่หนักมากและสามารถนำมาใช้เป้นพลังงานได้อย่างมากมายมหาศาล ส่วนมากจะพบได้ในน้ำทะเลและในชั้นหิน แร่ยูเรเนียมเป็นแร่โลหะทั่วไปที่พบได้เช่นเดียวกันกับ ดีบุก หรือ ทังสเตน

Uranium ดิบ ๆ จากเหมืองที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆเลย จะพบในรูปแบบสินแร่ปะปนกับธาตุอื่น ๆ เป็นสีขาวเงิน หรือ เป็นก้อนสีเหลืองเขียว

 

ขั้นตอนหลังจากที่ได้แร่ Uranium ดิบ คือ การบดแร่ Uranium  ให้เป็นผง จากนั้นใช้กรดหรือด่างเข้มข้น เร่งทำปฏิกิริยา เพื่อให้ Uranium  แยกตัวออกมาจากแร่ชนิดอื่นๆ (Leaching) หลังจากนั้นนำสารที่ละลายออกมาได้ สกัดให้กลายเป็นตะกอนของ Uranium   ในรูปแบบของ Uranium Peroxide ที่เป็นผงละเอียดสีเหลืองความเข้มข้นสูงมาก เรียกกันว่า ” Yellow cake ”